Υπάρχει μια ελάχιστη τιμή που θέλω για το δικό μου δώρο κάρτα για να το χρησιμοποιήσω;

PayGarden αναφέρει ότι η ελάχιστη τιμή εξαρτάται από το εμπορικό σήμα, αλλά PayGarden γενικά απαιτεί τουλάχιστον $10 είναι στην κάρτα για την επεξεργασία συναλλαγών.