Αν το διαδίκτυο δεν είναι πολύ καλό, μπορώ να κάνω εκπομπές;

Μπορείτε να, αλλά να θυμάστε ότι οι πελάτες ψάχνουν για υψηλής ποιότητας δείχνει. Εάν η σύνδεση είναι κακή, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή ποιότητα εικόνας, και ένας πελάτης μπορεί να φύγεις από την εκπομπή σου, και να μην επιστρέψει.