Τι είναι το Sexting;

Μας Σεξ το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ανταλλάσσουν μηνύματα SMS μέσω CameraLux πλατφόρμα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται με ένα συμβολικό ποσό, που διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.